Strona 1 z 1

Kraków - Łuczanowice, cmentarz kalwiński

: poniedziałek 13 lip 2015, 20:49
autor: Karolina Kot
W dawnej wsi Łuczanowice, obecnie będącej północno-wschodnią dzielnicą Krakowa, na wzgórzu, znajduje się XVII - wieczny cmentarz kalwiński, założony przez rodzinę Żeleńskich.
W roku 1787 ówczesny właściciel wsi, Marcjan Żeleński, usypał na cmentarzu wysoki kopiec, umieszczając pod nim komorę grobową.
Chowano w niej członków rodziny Żeleńskich.

Kopiec, zwany przez okoliczną ludność "ariańskim", zachował się do dziś, chociaż czas zatarł ślady po wejściu do krypty grzebalnej.
Wokół kurhanu zachowało się kilka pięknych nagrobków.

Zapomniane miejsce ewangelickich pochówków po II Wojnie Światowej popadało w coraz większą ruinę. Stojący na kopcu obelisk, z wyrzeźbionym herbem rodowym Żeleńskich (Ciołek), przewrócił się w 1972 roku.
Obecnie stan cmentarza nie budzi zastrzeżeń. Nagrobki są wyremontowane i zadbane.

Ponownego poświęcenia nekropolii dokonał, we wrześniu 1993 roku, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ksiądz biskup Rudolf Pastucha.
Na pewno niezapomnianym przeżyciem byłoby uczestniczenie w jednym z nabożeństw ekumenicznych, o których informuje zamontowana na ogrodzeniu tabliczka.

Lokalizacja

Re: Kraków - Łuczanowice, cmentarz kalwiński

: poniedziałek 18 wrz 2017, 23:38
autor: Karolina Kot
A tak prezentował się cmentarzyk w sierpniu 2017 roku:

Re: Kraków - Łuczanowice, cmentarz kalwiński

: poniedziałek 18 wrz 2017, 23:39
autor: Karolina Kot
I sam kopiec:

Kraków - Nowa Huta - Łuczanowice - cmentarz ewangelicki

: poniedziałek 03 lut 2020, 21:33
autor: Jan Poszeptynski
Cmentarz ewangelicki zwany też kalwińskim, dysydenckim, a przez okoliczną ludność ariańskim – cmentarz znajdujący się przy ul. Orłowskiego, w północno wschodniej części Krakowa, w dawnej wsi Łuczanowice, która obecnie jest osiedlem Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Założony został przed 1626 przez kalwińską rodzinę Żeleńskich, właścicieli Łuczanowic. W 1593 roku Stanisław Żeleński wybudował tam murowany grobowiec, który stał się zaczątkiem późniejszego cmentarza.
W Łucznowicach istniał zbór Braci Polskich, ruchu religijno-społecznego wyodrębnionego około 1563 z grupy polskich kalwinów w osobny zbór, stanowiący najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce, których nazywano arianami. Posiadali oni tamże cmentarz, który wobec narastających profanacji dokonywanych przez gawiedź na krakowskim cmentarzu ariańskim przy ul. Wesołej służył mieszkańcom Krakowa. W 1687 wyrokiem trybunalskim zbór ten został na zawsze zamknięty i zniesiony.
Przez sto lat kaplica stała nieczynna, ale jej podziemia były rodzinnym grobowcem Żeleńskich aż do 1787. W roku tym ówczesny właściciel wsi, Marcjan Żeleński, usypał na cmentarzu, wysoki na ok. 4 m kopiec grobowy, tzw. Kopiec Arian (zwany przez okoliczną ludność Kopcem Lutrów), kryjący nową komorę grobową Żeleńskich. Przeniósł znajdujące się w kaplicy trumny do grobów w kopcu. Na kopcu stoi pięciometrowej wysokości obelisk, wykonany z piaskowca, na którego szczycie umieszczona jest kamienna urna. Na ścianach obelisku widnieje herb Ciołek oraz napisy:

D.O.M., Avorus Manibus Pietas,
Martinus Vitelius de Żelanka, Żeleński, V. S. S. C., MDCCLXXXVII.

Wokół kopca zachowało się kilka nagrobków: sarkofag Ludwika Dębickiego, oficera wojsk polskich; postument z kolumną, na której umieszczona jest urna-grób jego syna, także Ludwika, zmarłego w 1843; groby Joanny Aramowej i Karoliny Kempińskiej.
Cmentarz popadł w ruinę; w 1938 Andrzej hrabia Mycielski przekazał go w formie darowizny gminie ewangelicko-augsburskiej w Krakowie. Uporządkowanie i odrestaurowanie cmentarza było możliwe dopiero po 1989. Zbudowano ogrodzenie, postawiono na kopcu obelisk, który przewrócił się w 1972.
Podczas uroczystego nabożeństwa zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Rudolf Pastucha ponowne poświęcił cmentarz w dniu 25 września 1993. Corocznie we wrześniu krakowscy ewangelicy gromadzą się na tym miejscu podczas ekumenicznych nabożeństw.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_ ... zanowicach

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek