Strona 1 z 1

Praga – Brama Prochowa

: piątek 11 wrz 2015, 23:17
autor: Mario
Tą ponurą, gotycką wieżę wybudował czeski król Władysław II – pierwszy syn polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka i zarazem brat kolejnych trzech polskich królów: Jana Olbrachta, Aleksandra oraz Zygmunta Starego.
Wtedy jeszcze w sąsiedztwie nowo zbudowanej bramy miejskiej znajdował się dwór królewski.
Kiedy Władysław Jagiellończyk przeniósł swoją siedzibę na Hradczany, od bramy wyznaczona została tzw. Droga Królewska. Odtąd pod bamą i dalej przez miasto wędrowały na zamek orszaki kolejnych czeskich królów. Później Habsburgowie odstąpili od tej tradycji i wieżę przeznaczyli na skład prochu strzelniczego. Podczas pruskiego oblężenia w 1757 r. potężna eksplozja prochu zniszczyła budowlę. Odbudowano ją dopiero pod koniec XIX w. w okresie mody na architekturę neogotyku. Dziś jest jednym z najbardziej znanych zabytków Pragi.
(zdjęcia pochodzą z 2013 oraz 2015 r.)