Strona 1 z 1

Iwkowa - kościół pw. Nawiedzenia NMP

: czwartek 26 mar 2020, 19:06
autor: Jan Poszeptynski
O kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nikt nie powie inaczej, jak „kościółek”. To najbardziej czcigodne i ulubione miejsce. Chociaż stoi już kilka wieków, jest wciąż odkrywany: przez znawców sztuki, przez turystów i pielgrzymów z Europy i świata, przez parafian. Nie ma dokumentu kto i kiedy go budował. Wśród historyków sztuki jest opinia, że nie ma starszych drewnianych kościołów jak XV-wieczne i tak jest datowany nasz kościółek, choć nie można wykluczyć, że jest to pierwsza świątynia w parafii, istniejącej przed 1325 rokiem.
Wielu będących tu po raz pierwszy mówi, że świątynia z zewnątrz nie budzi większego zainteresowania, a wprawia w zachwyt, gdy wejdzie się do środka. Dzięki prowadzonym od 2009 roku pracom konserwatorskim, jasna i czytelna stała się polichromia w prezbiterium z 1629 roku (na temat polichromii pani Gabriela Stawowiak obroniła pracę magisterską).

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Re: Iwkowa - Kościół Nawiedzenia NMP

: czwartek 26 mar 2020, 19:08
autor: Jan Poszeptynski
Kościół cmentarny Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Iwkowej pochodzi z 2. poł. XV w. i jest jednym z najstarszych kościołów w Małopolsce. Niska wieża konstrukcji słupowej została dobudowana w 1619 r. Do naszych czasów przetrwały fragmenty późnorenesansowej polichromii figuralnej. Najlepiej zachowały się sceny w prezbiterium, przedstawiające apostołów i Mękę Pańską. W nawie zachowały się dwa piękne portale z XV w., zwieńczone wyciętymi w trójliście łukami. Do najcenniejszych zabytków kościoła należą rzeźby na belce tęczowej: krucyfiks z XV w. oraz postacie Matki Bożej i Jana Ewangelisty z końca XIV w.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Re: Iwkowa - Kościół Nawiedzenia NMP

: czwartek 26 mar 2020, 19:09
autor: Jan Poszeptynski
Niewielka budowla kryje ładne wnętrze: ściany zdobi późnorenesansowa polichromia figuralna (1619), w oknie prezbiterium znajduje się gotycki witraż (kopia, XV-wieczny oryginał przeniesiono do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie), a w nawie zachowały się dwa wyjątkowej urody XV-wieczne portale zwieńczone wyciętymi w trójliście łukami. Na belce tęczowej można zobaczyć rzeźby grupy Ukrzyżowania z XIV i XV w.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Re: Iwkowa - Kościół Nawiedzenia NMP

: czwartek 26 mar 2020, 19:11
autor: Jan Poszeptynski
Kościół ten bowiem w dzisiejszej postaci istniał niewątpliwie już w XV wieku, jak stwierdzają historycy sztuki, a więc na długo przed wyjazdem królowej Bony /1556/. Nie jest zaś wykluczone, że jest to pierwotny kościół w Woli Ywona, o którym wzmiankują Akta Kamery Apostolskiej pod rokiem 1325. Pełnił on funkcję pierwotnego kościoła parafialnego, a żywa tradycja przechowywana wśród mieszkańców wsi wskazuje jak wspomniano miejsce dawnej plebanii.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Re: Iwkowa - Kościół Nawiedzenia NMP

: czwartek 26 mar 2020, 19:13
autor: Jan Poszeptynski
Pierwotnie bryła kościoła obejmowała dzisiejszą nawę i prezbiterium. Nawa ma 7,25 m długości i 6,55 m szerokości, prezbiterium jest nieco krótsze a mianowicie 6,70 m długie i 4 m szerokie. Do kościoła prowadziły dwa wejścia, które zachowały się w swej pierwotnej postaci a mianowicie zachodnie, znajdujące się na osi prezbiterium jako portal i wejście główne i drugie, mniej więcej w połowie nawy od północy - oba o wykroju w trójliść zamknięty oślim grzbietem w starannym wykonaniu. W latach między 1596 a 1618 została od strony zachodniej dobudowana dzwonnica w słup, dziś związana z nawą dachem o jednej kalenicy, dawniej zaś zapewne posiadające zwieńczenie i latarnię identyczną z tego rodzaju zabytkami jak kościół w Grywałdzie lub Dębnie Podhalańskim. Na skutek dobudowania dzwonnicy zamykającej zachodnie, główne wejście do kościoła, wejściem od zewnątrz stały się drzwi prowadzące do dzwonnicy od strony południowej.Wejście i portal, które znalazły się pod dachem dzwonnicy są lepiej zachowane aniżeli wejście boczne od strony północnej.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Re: Iwkowa - Kościół Nawiedzenia NMP

: czwartek 26 mar 2020, 19:14
autor: Jan Poszeptynski
W dzisiejszym stanie wyraźne ślady polichromii w nawie są niestety bardzo mało czytelne, natomiast lepiej zachowała się ona w prezbiterium. Polichromia ta przedstawia w dolnej partii ścian postacie 12 apostołów i N. Maryję Pannę, w górnej zaś sceny z Męki Pańskiej. Poczynając od lewej ku prawej widnieją na ścianach sceny: ostatnia wieczerza, modlitwa w Ogrojcu, Chrystus przed Kajfaszem, przed Piłatem, biczowanie, niesienie krzyża i ukrzyżowanie. Pięknie malowany strop wraz z profilowanymi belkami został niestety zakryty podczas remontu kościoła drugim nowym stropem,którego gładko heblowane deski przybijano do pięknie profilowanych belek od spodu zubożając przez to wystrój wnętrza.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek