Strona 1 z 1

Strożyska - kościół Wniebowzięcia NMP

: wtorek 23 kwie 2019, 13:58
autor: Gatoma
Parafia w Strożyskach w powiecie buskim istniała już w XII wieku. Obecna świątynia została wzniesiona w 1378 roku z inicjatywy Michała ze Strożysk - zachowała się tablica erekcyjna- niestety we wnętrzu, które było zamknięte.

Pierwotnie kościół składał się z niewielkiego kamiennego korpusu i masywnej wieży z zachowanymi otworami strzelniczymi. Sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy wsparto na jednym filarze, aby nawiązać do pobliskiej kolegiaty wiślickiej, na której się prawdopodobnie wzorowano przy wznoszeniu kościoła. Obecny wygląd budowla zawdzięcza przebudowie w latach 1895-1896 w stylu neogotyckim. Rozbudowano nawę główną, zburzono gotyckie i dodano neogotyckie prezbiterium. Powstały dwie kaplice i druga wieża.

Kościół znacznie ucierpiał podczas ostatniej wojny. Zniszczona została między innymi nowsza wieża, której już nie odbudowano.Zachowały się dwa ostrołukowe portale, w tym jeden z herbem.

Jako ciekawostkę warto podać, że w 2010 roku odkryto w pobliżu kościoła wczesnośredniowieczne cmentarzysko datowane na okres do XI do XIV wieku. Natrafiono także na ślady wcześniejszego osadnictwa.

Re: Strożyska - kościół Wniebowzięcia NMP

: wtorek 23 kwie 2019, 15:54
autor: Karolina Kot
Gatoma pisze:Rozbudowano nawę główną, zburzono gotyckie i dodano neogotyckie prezbiterium.

Szkoda... Nie znajdziemy tu już w takim razie "dołków pokutnych". :(

Po namyśle: a może jednak znajdziemy, o ile użyto tego samego budulca.
Dla przykładu: na ścianach bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach ciosy z dołkami znajdują się w tak zaskakujących miejscach, że aż dziw bierze, bo świątynia byłą przebudowywana.