Strona 4 z 4

Re: Goście ze Szkocji u Strażników Czasu w Gdowie

: wtorek 25 wrz 2018, 18:41
autor: Franek D.
Krótki film jako potwierdzenie, że było fajnie https://www.youtube.com/watch?v=_FGbx7PGa0o

Re: Goście ze Szkocji u Strażników Czasu w Gdowie

: wtorek 25 wrz 2018, 21:36
autor: Karolina Kot
Piękna dziewczyna i przepiękny głos! Szkoda, że nie miałam dotychczas okazji poznać państwa Grodyńskich osobiście.

Re: Goście ze Szkocji u Strażników Czasu w Gdowie

: sobota 14 wrz 2019, 11:03
autor: Franek D.
Zatem jest okazja:

W dniu wczorajszym późnym popołudniem przybył do Gdowa p. Stanisław - Stan Grodyński wraz ze swoją żoną Krystyną oraz córką Basią.

Wieczorem państwo Grodyńscy byli mile goszczeni we dworze Fihauzerów. Właścicielka dworu p. Małgorzata Bednarska zapoznała szczegółowo gości z dziejami swoich przodków, w tym cioci Eleonory z Lanckorońskich Fihauzerowej. W spotkaniu uczestniczyła nauczycielka j. angielskiego p. Jowita.

W niedzielę 15 września br. na cmentarzu parafialnym w Gdowie, podczas Mszy Świętej o godz. 16:00, poświęcone zostaną epitafia umieszczone na ścianie kaplicy cmentarnej.
Upamiętniają one spoczywające w krypcie pod kaplicą postaci o których z czasem zapomniano.
Pierwsza upamiętnia księdza Ludwika Kusionowicza, długoletniego proboszcza Parafii Gdów (lata 1842-88), kanonika katedry tarnowskiej, dziekana wielicko-niepołomickiego, inspektora szkolnego, założyciela Bractwa Wstrzemięźliwości, autora Kroniki „Liber Memorabilium” zawierającej dokładny opis Bitwy pod Gdowem 1846, fundatora stypendium dla ubogich, inicjatora rozbudowy kościoła, odznaczonego papieskim dystynktorium (zostało ono umieszczone na epitafium).
Drugie epitafium poświęcone jest pamięci fundatorki tejże kaplicy - baronowej Eleonory z Lanckorońskich Fihauzerowej, dziedziczki Fałkowic i Gdowa, wielkiej kolatorki kościoła.

Epitafia umieścił Stan Grodyński ze Szkocji, potomek gdowskiego organisty i pierwszego nauczyciela szkoły publicznej – Sylwestra Kusionowicza.

Bezpośrednio po uroczystości, o godz. 17:20 w Centrum Kultury w Gdowie odbędzie się spotkanie z rodziną Grodyńskich oraz p. Franciszkiem Danielem, którzy przybliżą mieszkańcom Gdowa historię księdza Ludwika Kusionowicza oraz baronowej Eleonory z Lanckorońskich Fihauzerowej. http://www.gazetagdowianin.pl/wiadomosc ... -w-gdowie/ https://www.gdow.pl/aktualnosci/zaproszenie-73.html

Zapraszam!

Re: Goście ze Szkocji u Strażników Czasu w Gdowie

: niedziela 15 wrz 2019, 20:10
autor: Franek D.
Dziś po Mszy Św. w obecności licznie zgromadzonych parafian poświecone zostały tablice epitafijne. Po ceremonii głos zabrali: obecny ks. proboszcz Stanisław Będkowski, Stan Grodyński, Jowita Holik-Kasprzyk oraz (po polsku) Basia Grodyńska.

Na cmentarzu parafialnym są pochowani proboszczowie tutejszej Parafii. Tuż obok kaplicy jest grób założyciela tej nekropolii ks. Bartłomieja Jurgowskiego, proboszcza w latach 1816-42. W innych miejscach cmentarza znajdują się groby kolejnych proboszczów: ks. Michała Kolora 1889- 1904, ks. Jana Smółki 1905-54 oraz ks. Jana Grzywny 1956-73 i ks. Jana Sikory 1973-83.

Dziś została przywrócona pamięć o miejscu pochówku długoletniego proboszcza z lat 1842-88 ks. Ludwika Kusionowicza.

Decyzja o umieszczeniu epitafium poprzedzona została dokładnymi badaniami Ksiąg Parafialnych, uwierzytelnionymi przez tłumacza przysięgłego z j. łacińskiego. Uzyskano również zgodę na montaż tablic od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak jest zapisane w Księgach, ks. Ludwik Kusionowicz został pochowany pod kaplicą cmentarną w dniu 29 grudnia 1888 r. w obecności 26 kapłanów oraz licznie zgromadzonych parafian. Jego inskrypcja prawdopodobnie uległa zniszczeniu podczas kolejnych remontów kaplicy.

Po ceremonii odbyło się spotkanie w CK.