Strona 1 z 1

Częstochowa - kwatera żołnierzy Armii Czerwonej

: środa 16 sty 2019, 07:32
autor: Karolina Kot
Na częstochowskim cmentarzu Kule, nieopodal kwatery prawosławnej, znajduje się duży cmentarz zbiorczy, przeznaczony dla żołnierzy Armii Czerwonej, poległych podczas walk o Częstochowę, w styczniu 1945 roku. W jego obrębie spoczęło 1418 osób. Z pośród nich udało się zidentyfikować jedynie 974 nazwisk.
Większość z nich zapisano na betonowych tablicach.

Centralnym punktem cmentarza wojennego jest strzelisty obelisk z tablicami memoratywnymi i figurami żołnierzy (czołgista ma nieproporcjonalnie krótkie nogi i zastanawiam się, czy autor pomnika nie miał zamiaru upamiętnić kogoś konkretnego, bo pozostałe rzeźby wyszły spod jego ręki świetnie).
Całość jest bardzo zadbana.


Z pomnika żołnierzy sowieckich w Częstochowie zdemontowany zostanie sierp i młot. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraziły Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Śląski Urząd Wojewódzki - poinformował rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie.

O usunięcie symboli sierpa i młota z pomnika czerwonoarmistów w Częstochowie apelowały od kilku miesięcy - jak powiedział rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie Włodzimierz Tutaj - „różne organizacje społeczne”. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość, według którego sierp i młot jest „jednoznacznym symbolem totalitarnego ustroju komunistycznego”.
Opieka nad miejscami pamięci to zadanie zlecone przez wojewodę a sprawy związane z ochroną miejsc pamięci koordynuje Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dlatego zwróciliśmy się do nich w tej sprawie z prośbą o opinię. Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zdemontowania sierpa i młota. Urząd Wojewódzki również wyraził zgodę
— powiedział Tutaj.

W piśmie skierowanym do Urzędu Miasta w Częstochowie, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa poinformowała, że wyraża zgodę „na usunięcie symboli komunistycznych sierpa i młota” z pomnika.
Obecnie praktykuje się na obiektach, na których pochowano żołnierzy Armii Czerwonej zastępowanie znaków minionego ustroju symbolem gwiazdy, właściwym dla tej armii. W przypadku obiektu w Częstochowie symbol ten istnieje już na pomniku i powinien zostać zachowany
— napisała Rada w odpowiedzi skierowanej do częstochowskiego urzędu.

Demontaż symboli sierpa i młota odbędzie się, jak informuje urząd, podczas bieżącego remontu pomnika, planowanego na sierpień lub wrzesień.
Pomnik żołnierzy sowieckich znajduje się na cmentarzu Kule, jednym z największych cmentarzy w Częstochowie. Powstał w 1945 roku. Jest to rodzaj obelisku o wys. ok. 7 m wokół, którego znajdują się postaci trzech żołnierzy radzieckich. Wieńczy go gwiazda. Tuż pod nią znajdują się symbole sierpa i młota.
Na cmentarzu są liczne mogiły żołnierzy, którzy zginęli w styczniu 1945 roku podczas wkraczania do Częstochowy.
Pochowanych zostało tutaj 1418 żołnierzy Armii Czerwonej. 974 nazwiska udało się zidentyfikować, pozostali są pochowani w mogiłach zbiorowych
— powiedział kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego dr Juliusz Sętowski.

Źródło: wpolityce.pl

Re: Częstochowa - kwatera żołnierzy Armii Czerwonej

: środa 16 sty 2019, 07:34
autor: Karolina Kot
Płyty memoratywne, starałam się sfotografować wszystkie:

Re: Częstochowa - kwatera żołnierzy Armii Czerwonej

: czwartek 17 sty 2019, 07:41
autor: Karolina Kot
W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika znajdują się indywidualne groby w większości zaopatrzone w tabliczki z imieniem i nazwiskiem i dokładną datą śmierci. Patrząc na nie można wywnioskować, że pochowano tu osoby zmarłe w częstochowskim lazarecie z ran lub chorób i że było to od początku pierwotne ich miejsce pochówku i nie byli oni przenoszeni z miejsca, na miejsce, tak jak pozostali, spoczywający dziś w mogiłach zbiorowych.

Re: Częstochowa - kwatera żołnierzy Armii Czerwonej

: czwartek 17 sty 2019, 07:43
autor: Karolina Kot
Zbiorowa mogiła czołgistów, poległych podczas walk o Częstochowę:

Re: Częstochowa - kwatera żołnierzy Armii Czerwonej

: czwartek 17 sty 2019, 07:45
autor: Karolina Kot
I na koniec sam pomnik z figurą żołnierza o wybitnie krótkich nogach (czołgista z karabinem):